360 Sanal Tur   Yahyalı Panorama
Haberler - Duyurular

T.C.

YAHYALI BELEDİYESİ

Konu: Askı İlanı 03/04/2023

ÇAMLICA MAHALLESİ M34-B-10-B-4-C ve M34-B-10-B-3-D PAFTALARDA 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI YAPILMASI

Yahyalı Belediye Meclisinin 09/02/2023 tarih ve 22 sayılı kararı ile uygun görülen M34-B-10-B-4-C ve M34-B-10-B-3-D no'lu paftalarda Çamlıca Mahallesi, Meryemana Mevkii 154 ada 45, 47, 48, 49 ve 93 no’lu parsellerde Çamlıca HES Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 05/11/2021 tarih ve EÜ/10541/05073 no'lu Üretim Lisansı ile 84 Megavat kapasiteli Çamlıca I HES Projesinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında 1.69 Megavat Güneş Enerji Santrali kurulması hususunda "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)" ve 10 metrelik imar yolu olarak hazırlanan (UİP-381005044 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/03/2023 tarih ve 2023/74 sayılı kararına istinaden onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

İlan Olunur.

Askıya Çıkış Tarihi : 03/04/2023

Askıdan İniş Tarihi : 03/05/2023

----------------------------------------

Ali GÜRÜNLÜ                  Ali UYAR

Şehir Plancısı           İmar ve Şehircilik Müdür V.


Üye Olunan Birlikler
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Türkiye Belediyeler Birliği
Faydalı Bağlantılar
YAHYALI BELEDİYESİ © Copyright 2019
Web Tasarım Ajansı Medyatör