360 Sanal Tur   Yahyalı Panorama
Haberler - Duyurular

ÇAMLICA MAHALLESİ M34-B-05-D-1-D, M34-B-05-D-1-C, M34-B-05-D-2-D, M34-B-05-D-2-C, M34-B-05-C-1-D, M34-B-04-C-2-C, M34-B-04-C-2-D, M34-B-05-D-1-A, M34-B-05-D-1-B, M34-B-04-C-2-B, M34-B-04-C-2-A, M34-B-04-B-3-C, M34-B-04-B-3-D, M34-B-05-D-4-D, M34-B-04-C-3-C NO’LU PAFTALARDA 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI YAPILMASI

Yahyalı Belediye Meclisinin 07/06/2023 tarih ve 57 sayılı kararı ile uygun görülen M34-B-05-D-1-D, M34-B-05-D-1-C, M34-B-05-D-2-D, M34-B-05-D-2-C, M34-B-05-C-1-D, M34-B-04-C-2-C, M34-B-04-C-2-D, M34-B-05-D-1-A, M34-B-05-D-1-B, M34-B-04-C-2-B, M34-B-04-C-2-A, M34-B-04-B-3-C, M34-B-04-B-3-D, M34-B-05-D-4-D, M34-B-04-C-3-C no'lu paftalarda Çamlıca Mahallesi, Dönberi ve Meryemana mevki 156 ada 113, 115 ve 116 parsel ve 157 ada 102 ve 103 parsellerde Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. tarafından 10/06/2021 tarih ve EÜ/10260-3/04945 no'lu Üretim Lisansı ile ilave Güneş Enerji Santrali kurulması ve T13, T14, T15 ve T16 no'lu türbinlerin yarı çapında 5 metre, T17, T18 ve T19 no'lu türbinlerin yarı çapında ise 1.5 metre genişletilmesi kapsamında ““E=1.00 ve Yençok=Tesisin Teknik Özelliğine Göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Onaylanacak Avan Projesinde Belirlenecektir” yapılaşma şartlarında "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)" ve "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim Tesis Alanı (Rüzgar Enerji Santrali)" olarak hazırlanan (UİP-381017623) plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/07/2023 tarih ve 2023/317 sayılı kararına istinaden onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

İlan Olunur.

Askıya Çıkış Tarihi : 20/07/2023

Askıdan İniş Tarihi : 20/08/2023

Son Eklenen Haberler
Üye Olunan Birlikler
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Türkiye Belediyeler Birliği
Faydalı Bağlantılar
YAHYALI BELEDİYESİ © Copyright 2019
Web Tasarım Ajansı Medyatör