360 Sanal Tur   Yahyalı Panorama
Haberler - Duyurular

İ L A N

YAHYALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti belediyemize ait, aşağıda özellikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazların 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satış ve kiralama ihaleleri yapılacaktır.

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR

Mahallesi

Cinsi

Ada

Parsel

Alanı (m²)

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Saati

Kopçu

Arsa

109

4

1495.26

780.000,00-TL

25.000,00-TL

10.30

Burhaniye

Arsa

103

6

102,75

25.000,00-TL

750,00-TL

10.35

KİRA İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR

Mahallesi

Cinsi

Ada

Parsel

Alanı (m²)

Kapı No

Muhammen

Bedeli

Geçici Teminat

İhale Saati

Seydili

İşyeri

1

1

40

4Z/9

13.000,00-TL

400,00-TL

10.40

Derebağ

Konut

225

8

116

50/1

8.000,00-TL

250,00-TL

10.45

Kopçu

İşyeri

336

3.750,00-TL

150,00-TL

10.50

Kopçu

İşyeri

141

1

30

3.000,00-TL

100,00-TL

10.55

100. Yıl

Arsa

955

21.000,00-TL

650,00-TL

11.00

2- İhaleler ile ilgili şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

3- İhaleler 30 Ocak 2024 Salı günü saat 10.30’dan itibaren Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4- İhaleye girecek istekliler geçici teminatı ihale saati öncesinde belediyemize yatıracaklardır.

5- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler :

A) Gerçek Kişilerden :

1- Kanuni ikametgâh belgesi

2- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası.

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

4- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.

5- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

6- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.

B) Tüzel Kişilerden :

1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası.

2- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idari merkezin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2024 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

3- Tüzel kişiliğin imza sirküleri.

4- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.

5- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

6- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.

6- İhaleye girecekler istenilen belgeleri en geç ihale günü saat 10.00’a kadar teslim edeceklerdir.

İlan Olunur. 12.01.2024

Yahyalı Belediye Başkanlığı

Son Eklenen Haberler
Üye Olunan Birlikler
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Türkiye Belediyeler Birliği
Faydalı Bağlantılar
YAHYALI BELEDİYESİ © Copyright 2019
Web Tasarım Ajansı Medyatör