360 Sanal Tur   Yahyalı Panorama
Haberler - Duyurular

T.C.

YAHYALI BELEDİYESİ

Konu: Askı İlanı 03/04/2023

BÜYÜKÇAKIR VE ÇUBUKHARMANI MAHALLESİ M34-C-05-A-4-B, M34-C-05-A-3-A, M34-C-05-A-4-C, M34-C-05-A-3-D, M34-C-05-A-3-C ve M34-C-05-D-2-B NO'LU PAFTALARDA 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI YAPILMASI

Yahyalı Belediye Meclisinin 05/01/2023 tarih ve 13 sayılı kararı ile uygun görülen M34-C-05-A-4-B, M34-C-05-A-3-A, M34-C-05-A-4-C, M34-C-05-A-3-D, M34-C-05-A-3-C ve M34-C-05-D-2-B no'lu paftalarda Büyükçakır Mahallesi 147 ada 267 parsel no'lu orman kadastrosuna ait taşınmaz ile Çubukharmanı Mahallesi 103 ada 505 parsel no'lu orman kadastrosuna ait taşınmazda Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. tarafından 29/08/2018 tarih ve EÜ/8028-6/04021 no'lu Üretim Lisansı ile 275.6 Megavat kapasiteli Göktaş HES Projesine ait Santral Alanı ve Şalt Sahası, Denge Bacası, İletim Tüneli, Baraj Gövdesi ve Tesis içi servis yollarının "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim Tesis Alanı (Hidroelektrik Enerji Santrali)” ve 10 metrelik imar yolu olarak olarak hazırlanan (UİP-001001539 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 27/02/2023 tarih ve 2023/59 sayılı kararına istinaden onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

İlan Olunur.

Askıya Çıkış Tarihi : 03/04/2023

Askıdan İniş Tarihi : 03/05/2023

----------------------------------------

Ali GÜRÜNLÜ                    Ali UYAR

Şehir Plancısı              İmar ve Şehircilik Müdür V.

Üye Olunan Birlikler
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Türkiye Belediyeler Birliği
Faydalı Bağlantılar
YAHYALI BELEDİYESİ © Copyright 2019
Web Tasarım Ajansı Medyatör