360 Sanal Tur   Yahyalı Panorama
Haberler - Duyurular

T.C.

YAHYALI BELEDİYESİ

Konu: Askı İlanı 03/04/2023

İSMET MAHALLESİ L34-C-13-D-2-B ve L34-C-13-C-1-A NO'LU PAFTALARDA 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI

Yahyalı Belediye Meclisinin 05/01/2023 tarih ve 14 sayılı kararı ile uygun görülen L34-C-13-D-2-B ve L34-C-13-C-1-A no'lu paftalarda İsmet Mahallesi, Dedeli Mevkii 585 ada 6 parsel no'lu taşınmazın ortasında güney-kuzey istikametinde yer alan 7 metrelik imar yolunun taşınmazın batı sınırına kaydırılması ve doğusunda yer alan fiili yola göre 7 metrelik imar yolu ilave edilmesi olarak hazırlanan (UİP-381001694 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 27/02/2023 tarih ve 2023/59 sayılı kararına istinaden onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

İlan Olunur.

Askıya Çıkış Tarihi : 03/04/2023

Askıdan İniş Tarihi : 03/05/2023

----------------------------------------

Ali GÜRÜNLÜ                   Ali UYAR

Şehir Plancısı           İmar ve Şehircilik Müdür V.

Üye Olunan Birlikler
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Türkiye Belediyeler Birliği
Faydalı Bağlantılar
YAHYALI BELEDİYESİ © Copyright 2019
Web Tasarım Ajansı Medyatör