360 Sanal Tur   Yahyalı Panorama
Haberler - Duyurular

AVLAĞA MAHALLESİ M35-A-01-D-2-B, M35-A-01-D-2-A, M35-A-01-D-1-A, M35-A-01-A-3-C, M35-A-01-A-3-D, M35-A-01-A-4-C, M35-A-01-A-4-D, M35-A-01-A-3-B, M35-A-01-B-4-A, M35-A-01-B-4-B, M35-A-01-B-1-C, M35-A-01-B-2-D, M35-A-01-D-2-C, M35-A-01-D-2-D, M35-A-01-D-3-B, M35-A-01-D-3-A, M35-A-01-D-4-B ve M35-A-01-D-3-D NO’LU PAFTALARDA 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI YAPILMASI

Yahyalı Belediye Meclisinin 07/06/2023 tarih ve 56 sayılı kararı ile uygun görülen M35-A-01-D-2-B, M35-A-01-D-2-A, M35-A-01-D-1-A, M35-A-01-A-3-C, M35-A-01-A-3-D, M35-A-01-A-4-C, M35-A-01-A-4-D, M35-A-01-A-3-B, M35-A-01-B-4-A, M35-A-01-B-4-B, M35-A-01-B-1-C, M35-A-01-B-2-D, M35-A-01-D-2-C, M35-A-01-D-2-D, M35-A-01-D-3-B, M35-A-01-D-3-A, M35-A-01-D-4-B ve M35-A-01-D-3-D no'lu paftalarda Avlağa Mahallesi, Beynamaz ve Kocaçukur Mevkiinde Esengüç Enerji Yatırım A.Ş. tarafından yapılması planlanan 15 MWe kapasiteli Ovacık RES projesi için 16/11/2017 tarih ve ÖN/744019/03796 no'lu Üretim Lisansı kapsamında "7 adet Rüzgar Türbini, Şalt Tesisi, İdari Tesis, Kontrol Merkezi ve Ulaşım Yolları” olarak "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim Tesis Alanı (Rüzgar Enerji Santrali)" “E=0.20 ve Yençok=6.50” yapılaşma şartlarında "Şalt Merkezi" ve 10 metrelik imar yolları olarak hazırlanan (UİP-381017626) plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/07/2023 tarih ve 2023/316 sayılı kararına istinaden onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

İlan Olunur.

Askıya Çıkış Tarihi : 20/07/2023

Askıdan İniş Tarihi : 20/08/2023

Son Eklenen Haberler
Üye Olunan Birlikler
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Türkiye Belediyeler Birliği
Faydalı Bağlantılar
YAHYALI BELEDİYESİ © Copyright 2019
Web Tasarım Ajansı Medyatör